De nieuwe identiteit van Middin borgde ik in een uitgebreide brand manual, met daarnaast een beknopte versie voor het submerk Senions. De manual besteedt aandacht aan alle uitingen van de identiteit, waaronder natuurlijk logo, vormelementen, typografie en kleurgebruik. Daarnaast komen zaken zoals beeldtaal, tone-of-voice, sign family, bedrijfskleding en endorsements aan bod. Ook zijn er hoofdstukken gewijd aan communicatiestructuur en doelgroepsegmentatie.
De manual bestaat uit drie delen:
1. strategische designelementen en richtlijnen
Beschrijvingen van uitgangspunten, do’s en dont’s.
2. stappenplan
Hulpmiddel bij het creëren van nieuwe uitingen.
3. voorbeelden
Overzicht van bestaande middelen, met bijgeleverde masterdesign documenten.
Het merk Middin is geen statisch gegeven, maar verandert constant onder invloed van ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. In de loop der jaren is de visuele identiteit daarom ook verder geëvolueerd met vaak kleine- en soms grotere aanpassingen. 
Vanaf het moment dat de nieuwe identiteit in gebruik werd genomen, heeft de brand manual daarom constant mijn aandacht gehad. Niet alleen was het een middel om mijn eigen en andermans werk te toetsen aan de uitgangspunten van de stijl, ook scherpte ik de manual steeds aan en breidde deze waar nodig uit met nieuwe vormoplossingen en strategische- of technische richtlijnen.
Naar boven